123 STK’den ortak çağrı: Doğa Koruma Kurulu kapatılmasın

  • 15:27 5 Eylül 2019
  • Ekoloji
HABER MERKEZİ - Cumhurbaşkanlığına onaylanmak üzere gönderilen kararname taslağı ile kapatılması öngörülen Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü için 123 STK'nin yaptığı ortak açıklamada, “Daha etkili doğa koruma için daha güçlü kurumsal yapı istiyoruz” denildi.
 
Çevre ve ekoloji alanlarında faaliyet yürüten 123 STK, kurumsal yapısına son verip Orman Genel Müdürlüğüne bağlanmak istenen Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü için ortak bir metne imza attı. Ortak metinde, nüfusun da artışıyla birlikte giderek azalan doğal kaynakların planlanması ve yönetilmesi konusunda öncü rol oynayan kurumların daire başkanlığı düzeyine indirgenmesinin önemli kazanımların kaybedilmesine neden olacağı ifade edildi.
 
Açıklama metninde, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile halen Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğünün birleştirilmesi ve birleşmenin ardından günümüz ihtiyaçlarına cevap veren bir çerçeve doğa koruma yasasının çıkarılması” önerildi.
 
Tabiat Kanunu İzleme Girişimi üyesi 123 STK’nin imzasıyla açıklanan metinde şu ifadeler yer aldı: “Cumhurbaşkanlığı Makamına onaylanmak üzere sunulan Kararname Taslağı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün kapatılarak Orman Genel Müdürlüğü altında daire başkanlıkları olarak yeniden düzenlenmek istendiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Bu değişiklik ülkemiz doğasının korunmasını zaafa düşürecek, uluslararası platformda ülkemizin itibar kaybetmesine, AB katılım sürecindeki görüşmelerde ülkemizin elinin zayıflamasına sebep olacaktır. Bu kapsamda önerimiz;
 
* Doğa korumanın daire başkanlıkları düzeyinde farklı birimler tarafından ele alınmasından ziyade tek ve güçlü bir kurumsal yapı altında toplanması,
 
* Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile halen Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğünün birleştirilmesidir.
 
Aynı kararname kapsamında daire başkanlığı düzeyine indirgenmesi öngörülen kurumlar arasında Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü de yer almaktadır. Yakın zamanda kurulmuş olmalarına rağmen bu iki Genel Müdürlük Türkiye’de başta arazi kullanımı planlaması, arazi tahribatının önlenmesi ve dengelenmesi gibi geleceğimiz için büyük öneme sahip konularda kritik ilerlemeler kaydetmiştir. Nüfusun da artışıyla birlikte giderek azalan doğal kaynaklarımızın planlanması ve yönetilmesi konusunda öncü rol oynayan ve küresel ölçekte kabul gören politikaları ülkemize kazandıran bu kilit kurumların da daire başkanlığı düzeyine indirgenmesinin bu önemli kazanımların kaybedilmesine neden olacağından endişe etmekteyiz.
 
Bu bağlamda diğer önerimiz, yapılacak kurumsal değişikliklerin uzun vadeli çözüm oluşturacak ve küresel gelişmelere uyumlu olarak yapılmasına yönelik kapsamlı bir çalışma doğrultusunda şekillendirilmesidir. Biz imzası bulunan sivil toplum kuruluşları bu yönde yapılacak çalışmalara her türlü katkı ve desteği vermeye hazır olduğumuzu bildirmek isteriz.”