Kent Ormanı’na ‘yürütme durdurma’ kararı

  • 13:50 19 Kasım 2019
  • Ekoloji
DİYARBAKIR - Diyarbakır İdare Mahkemesi, Kent Ormanı’nın bir kısmının “Rezerv Yapı Alanı” olarak belirlenmesine karşı açılan davada yürütmeyi durdurma kararı verdi. 
 
Diyarbakır Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu’nun, Kent Ormanı’nın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Rezerv Yapı Alanı” olarak belirlenmesine karşı İdare Mahkemesi’nde açtığı davada karar çıktı. Baro, Kayapınar ilçesi sınırları içerisinde yer alan 2.946.060,382 metrekarelik yüzölçümüne sahip olan Kent Ormanı ve Kent Parkı olarak bilinen “yeşil alan”ın, davalı Bakanlığın 5 Aralık 2018 tarihli bakanlık oluru ile “Rezerv Yapı Alanı” olarak belirlenmesine ilişkin işleminin açıkça hukuka aykırı olması nedeniyle yürütmenin durdurulması için Diyarbakır 2’nci İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme, davada yürütmeyi durdurma kararı verdi. 
 
Mahkeme kararı
 
Mahkeme kararında,  “(…) hukuka aykırılığı saptanan dava konusu işlemin uygulanmasına devam edilmesi halinde mevcut imar planlarında yeşil alan fonksiyonuna ayrılan, önemli bir kısmı ise mera vasfı niteliğini haiz bulunan ve ‘Kent Ormanı’ olarak da bilinen bölgenin yapılaşmaya açılacağı, bu durumun ise telafisi güç zararlara sebebiyet verebileceği açık olduğundan, yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi için 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'ndaki aranan koşulların dava konusu olayda gerçekleştiği sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir” denildi. 
 
Barodan yazılı açıklama
 
Baro komisyon adına yazılı açıklama yapan avukat Özgür Yılmaz Biçen, mahkemenin Bakanlığın 5 Aralık 2018 tarihli kararını “telafisi güç zararlara sebebiyet verebileceği” nedeniyle yürütmeyi durdurma kararını verdiğini aktardı.