Sağlıkçılar İl Sağlık Müdürlüğü önünde taleplerini sıraladı

  • 14:00 12 Mayıs 2020
  • Sağlık
İSTANBUL - SES İstanbul Şubeleri, Uluslararası Hemşireler Günü dolayısıyla düzenledikleri açıklamada, Covid-19 salgınıyla birlikte toplumsal sağlığın, sağlık hizmeti sunumunun ve sağlık emekçilerinin öneminin bir kez daha gün yüzüne çıktığına dikkat çekerek, taleplerini dile getirdi.
 
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İstanbul Şubeleri, Uluslararası Hemşireler Günü dolayısıyla İstanbul Cağaloğlu'nda bulunan İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. “Ebeyiz, hemşeriyiz haklarımızın peşindeyiz” pankartının açıldığı açıklamada, “Yaşamak yaşatmak istiyoruz” sloganları atıldı.
 
Koronavirüs salgını nedeniyle fiziki mesafeye dikkat edilerek yapılan açıklamaya SES İstanbul Şube yöneticileri ve çok sayıda sağlık emekçisi katıldı. Sağlık emekçileri adına basın açıklamasını SES Şişli Şube Eşbaşkanı Fadime Kavak okudu.
 
'Sağlık hizmeti piyasalaştı'
 
Neoliberal politikaların ürünü olan “Sağlıkta Dönüşüm Programı” ile sağlık hizmetlerinin piyasalaştırıldığını söyleyen Fadime, salgınla mücadelede hemşire ve ebe emeğinin önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Fadime, "Eve ve hemşireler olarak hastanelerde aynı işi yaparken farklı istihdam biçimlerinin olması, iş ve gelir güvencesizliği, yoğun nöbetler, düşük ücret, riskli çalışma koşulları, performans sistemi, toplam kalite yönetimi anlayışı, emekliliğe yansımayan ek ödemeler ve ek ödemelerin katsayı hesaplamalarındaki adaletsizlikler ile daha çok çalışıp daha az ücrete mahkum ediliyoruz. Performansa dayalı ücretlendirmeden derhal vazgeçilerek ekonomik kriz de göz önünde bulundurularak en düşük temel ücretin yoksulluk sınırının üstüne çıkarılmasını ve yapılan, yapılacak olan tüm ek ödemelerin emekliliğe yansıtılacak şekilde düzenlenmesini istiyoruz" dedi.
 
Salgınla birlikte toplumsal sağlığın, sağlık hizmeti sunumunun ve sağlık emekçilerinin öneminin bir kez daha gün yüzüne çıktığına dikkat çeken Fadime, taleplerini şöyle sıraladı:
 
“* Ebe ve hemşirelik mesleğindeki çalışan açığının güvenceli, kadrolu istihdam ile giderilmesini istiyoruz,
 
* 4V, 4C, 4D, taşeron, vekil, sözleşmeli, ücretli olarak çalışan ebe ve hemşirelerin kadroya geçirilmesini istiyoruz,
 
* İşyerimizde pandemi sürecinde daha fazla artan baskı, mobbing ve şiddetin ortadan kaldırılmasını istiyoruz,
 
* Covid-19'un iş kazası ve meslek hastalığı olarak kabul edilmesini istiyoruz,
 
* Ebelik ve hemşirelik yasasının yeniden düzenlenmesini, meslek tanımlamalarımızın net olarak belirlenmesini istiyoruz,
 
* Esnek ve kuralsız çalışmaya karşı, iş güvencesi, can güvencesi, ücret güvencesi, güvenceli çalışma koşulları istiyoruz,
 
* Her işyerinde 7 gün 24 saat açık, ücretsiz ve anadilinde kreş hizmeti istiyoruz,
 
* KHK ile ihraç edilen, güvenlik soruşturması bahanesiyle bekletilen ve ataması yapılmayan ebe hemşirelerin acilen göreve başlatılması istiyoruz,
 
* Sağlığımızı korumak için uygun sayıda ve nitelikte, kadın emekçiler için de kadın dostu kişisel koruyucu ekipman istiyoruz."
 
Fadime son olarak, tüm ebe ve hemşirelerin 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü'nü ve 12 Mayıs Hemşireler Günü'nü kutlayarak, daha fazla dayanışma, birlik ve mücadele için SES'te örgütlenmeye çağırdı.