DBP yeniden yapılanmaya gidiyor

  • 10:26 8 Ağustos 2019
  • Siyaset
DİYARBAKIR - DBP, "Misyon ve yeniden yapılanma" gündemiyle gerçekleştirdiği MYK toplantısında, partinin mevcut il ve ilçe örgütlerini feshederek, tüm kadrolarının demokratik siyaset kurumlarına ve toplumun örgütlenmesine dahil edilmesi kararı aldı.  
 
Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) 5 Ağustos’ta gerçekleştirdiği Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının sonuçlarına ilişkin yazılı açıklama yayınladı. Gerçekleştirilen toplantıda, partinin misyon ve yeniden yapılandırılmasının ele alındığı kimi kararlar alındığı kaydedildi.  
 
Ulus devletler krizi
 
Açıklamada, ülkede ve bölgede yaşanan savaş sürecine dikkat çekilerek, “Türkiye’de ve Ortadoğu’da iflas etmiş ulus-devlet politikalarının bölgede ve toplumda yarattığı tüm savaş ve krizlerin her geçen gün faturası ağırlaşmakta ve toplumu etkisi altına almaktadır. Kapitalist moderniteye dayalı tüm ulus devletler, toplumsal sorunların ve krizlerin adeta merkezini oluşturmaktadır. Miladı dolan ulus devletçilik politikalarının ve katı merkeziyetçi, iktidarcı yaklaşımların ısrarla bir çözüm olarak dayatılması; sorunu çözmekten ziyade daha çok sorun ve krizlerin büyümesine neden olmaktadır” denildi.
 
Üçüncü yol
 
PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın “Üçüncü yol” önerisine işaret edilen açıklamada, şöyle denildi: “Ortadoğu’da kapitalist modernite güçlerinin yaratmış olduğu kaoslara ve savaş rejimlerine karşı üçüncü çizgi siyaseti alternatif, demokratik ve yeni bir yaşamı örme mücadelesinde toplumsal bir devrimin inşasıdır. Bu devrim, radikal demokrasi ekseninde toplumu faşizme karşı savunma sürecidir. Suriye savaşında açığa çıkan Rojava devrim süreci ve Türkiye’de 31 Mart - 23 Haziran seçimleriyle birlikte bu sistemlerin sürdürülemeyeceğini açığa çıkmıştır. Geldiğimiz süreç halklar lehine demokratik üçüncü yol çizgisinin geliştireceği alternatif çözümlerin örgütlenme imkanını sağlamıştır. Böylesi krizli süreçlerin yarattığı koşullar doğru değerlendirildiğinde halklar lehine alternatif çözümlerin Rojava devrimi şahsında tek çözüm yöntemi olduğunu ve tüm ezilen halklara umut kaynağı olduğu tartışmasızdır. Türkiye’de de bu durum özellikle tek adam rejimine dayalı sistemin tüm ısrarlı dayatmalarına rağmen bir yılını doldurmadan 31 Mart seçimlerinde halklar tarafından veto edilmesi, üçüncü alternatif yolun geliştirilmesine hem zemin sunmuştur hem de halklar nezdinde meşruiyet sağlamıştır.”
 
İmralı tecridi
 
PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerinde devam eden tecride dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Türkiye ve Ortadoğu’da Kürt sorununun demokratik çözüm seçeneği dışında hiç bir şekilde çözülemeyeceği anlaşılmasına rağmen Kürdistan’ı ve Kürt halkını ret ve inkar politikalarıyla kuşatma altına alma çabaları sorunu çözmekten ziyade savaşı ve kaosu derinleştirecektir. Özellikle AKP ve MHP ittifakı Türkiye’deki toplumsal ve sistemsel krizin üstünü örtmek için, hamaset söylemleriyle Rojava’da ve Güney Kürdistan’da Kürtleri kuşatma altına almaya çalışarak kendi kriz ve problemlerini örtme yaklaşımı sorunu çözmeyeceği gibi daha çok Türkiye’deki toplumsal krizin büyümesine neden olmaya devam edecektir. Kürtleri kuşatma yaklaşımı Sayın Abdullah Öcalan’ın üzerindeki tecrit politikalarına paralel bir şekilde geliştirilmektedir. AKP’nin Kürt karşıtlığı ancak ve ancak kaos ve gerilimin artmasına, yeni acıların yaşanmasına neden olmaktadır.”
 
Radikal demokrasi 
 
AKP hükümetinin Kürt düşmanlığı politikaları yürüttüğü ve bu politikalarla sonuç alınamayacağı vurgulanan açıklamada, şöyle devam edildi: “Özellikle 31 Mart’ta halkların geliştirdiği demokrasi ittifakı Kürt sorununun demokratik çözümü Türkiye’nin demokratikleşme sürecinin artık ertelenemeyeceğini bizlere göstermiştir. Türkiye’de gelinen aşamada demokrasi ittifakı ve üçüncü yol çizgisinin örgütlenmesinin tüm koşulları oluşmuştur. Bu seçeneğin yaşamsallaştırılması ve örgütlenmesi hususlarında sorumluluğu bulunan tüm siyasi yapıların değişen koşullara göre kendini konumlandırmasıyla doğrudan ilgilidir. İktidarı sarsılan bu rejimin ayakta kalması da tamamıyla yok olması da demokratik siyaset kurumlarının daha örgütsel ve toplumsal çalışmalarıyla ilgilidir. Demokratik siyasetin toplumla daha çok buluşması daha çok örgütlü toplumu radikal demokrasi ekseninde örgütlemesi, demokratik ulus inşasının bir gereği olmakla birlikte; faşizme karşı toplumun savunulmasıdır. 
 
Sürece denk bir örgütlenme
 
Son 4 yılda savaş rejimi haline gelen AKP-MHP ittifakı, kadın, toplum ve doğa düşmanı olarak soykırım politikalarını her alanda ve tüm demokrasi güçlerine yönelik sürdürmüştür. Ancak tüm baskılara rağmen demokratik direnişimiz AKP-MHP ittifakını zayıflatmıştır. Türkiye’de faşizmin etkilerini ve iktidarını ortadan kaldırmak için demokrasi cephesini ve demokratik siyaseti yükseltmeyi halklara karşı bir sorumluluk olarak ele almak sürece denk bir örgütlenmeyi gündeme almak demektir.
 
Demokratik siyaset 
 
Böylesi tarihi bir süreçte partimiz DBP, Türkiye’de faşizme karşı demokrasi cephesinin güçlenmesi siyasal alanın yaşadığı boşlukların doldurulması ve zayıflayan siyasal yapılarımızın tekrardan güçlendirilmesi hususunda ihtiyaçlarını gözeterek; kendi örgütlenme alanlarını tekrardan değerlendirerek yeniden kendini yapılandırmayı kararlaştırmıştır. Bu kapsamda ilgili kurullarla gerçekleştirdiğimiz tüm toplantı ve tartışmalarla kimi örgütlü bulunduğu alanlardan geri çekilmeyi kararlaştırmıştır. Bu yaklaşım, Türkiye’de faşizme karşı halklarımızın sürdürdüğü demokratik siyaset direnişini güçlendirmeyi hedeflemektedir.”
 
Yeniden yapılanma kararları
 
Partinin gerçekleştirilen MYK toplantısında yeniden yapılanmaya ilişkin şu kararlar alındı: “Partimiz DBP bu tarihsel siyasi sürece denk düşecek bir misyonla yeniden yapılandırma tartışmalarını yerel, bölge ve merkez yürütme kurulu toplantılarıyla yürütmüştür. Bu tartışma ve kararlaşmalar ekseninde faşizme karşı demokratik siyasetin örgütlenmesinde Türkiye’de partimizin mevcut il ve ilçe örgütlerini feshederek, tüm kadrolarını demokratik siyaset kurumlarının ve demokratik toplumun örgütlenmesine dahil edilmesini kararlaştırmıştır. Faşizme karşı örgütlenme, demokratik ve toplumsal siyaseti güçlendirmeyi ve büyütmeyi temel görevimiz olarak görmekteyiz.
 
Yine Kürdistan’da ihtiyaç dahilinde (Diyarbakır, Mardin, Van, Gaziantep) il ve ilçelerde demokratik siyasetin ve demokratik toplumun inşasında eğitim misyonumuzu temel çalışma alanı haline getirmeyi hedeflemekteyiz. Halkımızla buluşmayı temel örgütlenme seferberliği içinde yer alarak eğitim çalışmalarını gerçekleştireceğiz.”