Tutsakların haber alma hakkının kısıtlanması Meclis’te

  • 12:31 10 Eylül 2019
  • Siyaset
ANKARA - HDP’li Meral Danış Beştaş, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e “Yeni Yaşam gazetesi ile Jineoloji dergisi süreli yayınlardan olup yurttaşların erişimine açık olmasına rağmen neden mahpuslar bu haktan mahrum bırakılmaktadır?” diye sordu.
 
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, çeşitli cezaevlerinde kalan tutsakların iletişin hakkının kısıtlanmasını Meclis gündemine taşıdı. Meral, tutsaklara Yeni Yaşam gazetesi ve Jinoloji dergisinin verilmemesini Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e sormak için Meclis Başkanlığına soru önergesi verdi. 
 
Önergede şunlar kaydedildi: “Cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri devam etmektedir. Uzunca bir süredir çeşitli cezaevlerinde mahpuslara bilhassa Yeni Yaşam gazetesi ile Jineoloji dergisinin hiç verilmediği, Evrensel ve benzeri gazetelerin ise keyfi biçimde zaman zaman verilmediği tespit edilmiştir. Yeni Yaşam gazetesi ile Jineoloji dergisinin neden verilmediğine ilişkin gerekçe içerir herhangi bir karar mahpuslara verilmediği gibi bu konuda net bir açıklama da yapılmış değildir. Yine mahpusların hapishane kantininden kendi imkanlarıyla satın aldıkları radyoların tamamına hapishane yönetimince el konulduğu ve bu şekilde haber alma özgürlüklerinin kısıtlandığı tespit edilmiştir. Oysa haber alma hakkı anayasal güvence altında olup bu hakkın ihlali anayasaya aykırılık suçu teşkil etmektedir.” 
 
Önergede Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e şu sorular yöneltildi:
 
*Mahpuslara neden Yeni Yaşam Gazetesi ve Jineoloji dergisi verilmemektedir? Bu uygulamadan haberdar mısınız yoksa bu yayınların verilmemesine ilişkin kararı siz mi aldınız?
 
*Mahpuslara süreli yayınların verilmesine ilişkin Anayasa Mahkemesi içtihatlarına neden aykırı bir durum gelişmiştir? Aynı zamanda anayasaya da aykırı olan bu durumun izahı nedir?
 
*Yeni Yaşam Gazetesi ile Jineoloji dergisini mahpusların okuması anayasaya aykırı uygulamalardan daha mı tehlikelidir? Anayasa’ya aykırı uygulamaların artması ülkede hukuka olan güveni yok etmiyor mu? Hukukun keyfiyete kurban edildiği uygulamalara ne zaman son verilecektir?
 
*Hangi yayınların mahpuslara verilmeyeceğine cezaevi yönetimi kendisi mi karar vermektedir? Anayasal suç işleyen cezaevi görevlileri hakkında adli ve idari soruşturma başlatılacak mıdır?
 
*Bakanlığınızın cezaevlerinde mahpuslara verilmeyecek yayınlara ilişkin gizli bir genelgesi mi vardır? Hangi yayınların verilmeyeceğine kim karar vermektedir? Bu yönde cezaevleri arasındaki ortaklaşmanın izahı nedir?
 
*Yeni Yaşam Gazetesi ile Jineoloji dergisi süreli yayınlardan olup yurttaşların erişimine açık olmasına rağmen neden mahpuslar bu haktan mahrum bırakılmaktadır? 
 
*Söz konusu yayınlar hangi yöntemle ve ne şekilde cezaevlerinin fiziki koşulları ve güvenliğini tehlikeye sokmaktadır? Bu uygulama düşünce ve ifade hürriyetinin yok sayılması değil mi?
 
*Bakanlığınızın cezaevlerinde süreli yayınların mahpuslara verilmesine yönelik keyfiyeti önleyici ve Anayasa Mahkemesi içtihatlarına uygun bir yasal düzenleme yapılması gündeminizde olacak mıdır?”