HDP kadına yönelik şiddeti meclis gündemine taşıdı

  • 11:58 21 Kasım 2020
  • Siyaset
ANKARA - HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, artan kadına yönelik şiddeti ve şiddete karşı erkeklere dönük farkındalık ve bilinç geliştirme çalışmaları yapılıp yapılmadığı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a sordu.
 
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Batman Milletvekili Feleknas Uca, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla, kadına yönelik şiddet ve 6284 sayılı kanun ile İstanbul Sözleşmesi’nin etkin bir şekilde uygulanmamasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.
 
Bakanlığa sunduğu soru önergesinde, kadına karşı şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin giderek artmakta olduğunu vurgulayan Feleknas, “Türkiye’de kadına yönelik şiddeti artıran etkenlerin başında yasaların ve Türkiye’nin bağlı bulunduğu uluslararası sözleşmelerin uygulanmaması gelmektedir. Kadına yönelik ve aile içi şiddetle mücadele amacıyla hazırlanan İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Yasa’nın uygulanmaması her yıl yüzlerce kadının erkekler tarafından katledilmesinin önlenmesini engellemektedir” diye ifade etti. 
 
İstanbul Sözleşmesi’nin kapsamı hatırlatılan önergede, mahkemelerde “haksız tahrik” ve “iyi hal” indirimi uygulanarak, kadınlar aleyhine kararlar verdiğine dikkat çekildi. Feleknas son olarak:“25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısı ile kadınların ‘Ölmek istemiyorum, ölmeden koruyun beni’ haykırışlarının duyulması, kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi, İstanbul Sözleşmesi’nin yükümlülüklerini yerine getirmek, kadın ve çocukların yaşam hakkını korumak için 6284 Sayılı Kanun’un etkin şekilde hayata geçirilmesi büyük bir önem taşımaktadır” sözlerine yer verdi.
 
Feleknas’ın, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yanıtlaması üzerine yönelttiği sorular şöyle;
 
*Son beş yılda kaç kadın erkek şiddeti sonucu hayatını kaybetmiştir? Katledilen kadınların kaç tanesi 6284 Sayılı Kanun ile korunmaktaydı?
 
*Kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi için toplumsal cinsiyet eşitlikçi politikalar uygulanması, suçların kovuşturulması, suçluların cezalandırılması ve kadına karşı şiddet ile mücadele alanında bütüncül, eş güdümlü ve etkili işbirliği içeren politikaların hayata geçirilmesi ile ilgili bir çalışmanız bulunuyor mu?
 
*İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasanın etkin uygulanması, uygulamada yaşanan sorunların acilen giderilmesine ilişkin bir çalışma mevcut mudur?
 
*Hakimlerin kadınlar aleyhine tahrik ya da iyi hal indirimi uygulamalarını engellemek için İstanbul Sözleşmesi’nin tarafınıza yüklemiş olduğu görev gereği hukuki düzenlemeler yapmak amacıyla başlatmış olduğunuz bir çalışmanız bulunmakta mıdır?
 
*Türkiye’de kadına yönelik şiddet üzerine yapılan araştırmalara baktığımızda, şiddete uğrayan kadınların nasıl yardım alması gerektiği konusunda bilgi sahibi olmadığını görmekteyiz. Bu çerçevede, kadınları bilinçlendirmeye yönelik bir çalışmanız bulunmakta mıdır?
 
*Kadınların uğradığı erkek şiddetine karşı çaresiz kalmalarındaki etkenlerden biri de şiddet mağduru kadınların ekonomik özgürlüğe sahip olmamalarıdır. Bu kapsamda kadınların istihdamına yönelik başlatmış olduğunuz bir çalışma bulunmakta mıdır?
 
*Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında erkeklere yönelik, farkındalık yaratma ve zihinsel dönüşüm sağlama amaçlı eğitim programlarının düzenlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar nelerdir?