Kayyım ailelere yardım için harcanan parayı geri istedi

  • 09:01 26 Haziran 2020
  • Siyaset
MARDİN - Savur Belediyesi'ne atanan kayyım, HDP’li yönetimin ihtiyacı olan ailelere gıda yardımı için harcadığı parayı, “kamu zararı” olarak nitelendirerek, paranın geri ödenmesi için HDP’li eşbaşkanlara tebligat gönderdi. 
 
Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde kazandığı Mardin Savur Belediyesi’ne 16 Kasım 2019’da kayyım atandı. Belediye Eşbaşkanı Gülistan Öncü tutuklanırken, yerine ilçe kaymakamı Bayram Türker getirildi. Kayyımın hazırladığı Mali Durum Raporu’nda HDP’li yönetimin  “Yoksul ailelere yardım paketi” olarak ayırdığı bütçe, “kamu zararı” olarak nitelendirilirken, “belgeler eksik” gerekçesiyle eşbaşkanlara harcanan bütçenin ödemesini yapmaları için tebligat gönderildi. 
 
‘Karar gerekli esas ve usuller çerçevesinde alınmıştır’
 
Rapora itiraz edilirken, eksik belge olmadığı, harcamaların usullere uygun olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
 
“Yoksul ailelere yardım yapılmak amacıyla alınan gıda malzemelerinden 20.06.2019 tarih ve 263 numaralı 78 bin 678 TL'lik kısmındaki harcama yetkilisi olarak gıda paketlerinin dağıtımına ilişkin hiçbir belgenin ödeme emirlerinde yer almadığı, ibraz edilmediği ve belgelendirilmediği iddiasına ilişkin itirazımız.
 
Gıda paketlerinin kimlere dağıtılacağına ilişkin Belediye meclisince bir komisyon kurulmuştur. Bu gıda paketlerinin muhtaç ailelerin listesinin çıkarılması için mahalle muhtarlarından liste istenmiş ve yapılan dağıtımlar muhtarların eşliğinde yardıma muhtaç ailelere imza karşılığında teslim edilmiştir.
 
Bu konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeler belediyenin sarf evrak dosyasında mevcuttur. Görevli personellerce teftişi yapan Mahalli idareler Baş Kontrolörüne de ibraz edilmiştir. Yapılan ödeme emri belgelerinde; Fatura, Mal ve Hizmet Alımı işine ait satın almanın yapılmasına ilişkin belge, Doğrudan Temin Onay Belgesi, Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli, Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı, Muayene ve Kabul Komisyon Onayı, Muayene Kabul Teslim Tutanağı ve Taşınır Fişi kayıt ve belgeleri bulunmaktadır.
 
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 33.Maddesinde; ‘Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak alındığının veya gerçekleştirildiğinin, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanması ve gerçekleştirme belgelerinin düzenlenmiş olması gerekir’ denilmiştir. Yapılan yardımın ödeme belgeleri düzenlenmiş, komisyonlarca onaylanmış ve gerekli usul ve esaslara uygun düzenlenmiştir.” 
 
İdare Mahkemesi’ne taşınacak
 
Kayyım itirazı,  “Söylenen belgeler ödeme emri içerisinde yer almıyor” diyerek reddederken, eşbaşkanların avukatları ise konuyu İdare Mahkemesi’ne taşıyacak.