HDP’nin İstanbul Sözleşmesi’nin görüşülmesi talebine ret

  • 17:05 7 Nisan 2021
  • Siyaset
 
ANKARA - HDP’nin İstanbul Sözleşmesi’nin iptal edilmesinin yaratacağı tahribatların araştırılması ve çözüme kavuşturulması için yaptığı Genel Kurul'da görüşme talebi ikinci kez AKP-MHP oylarıyla reddedildi.
 
Halkların Demokratik Partisi (HDP), İstanbul Sözleşmesi’nin iptal edilmesi kararının yaratacağı olumsuz etkileri ile tek taraflı bir beyanla sözleşmeden çekilme usulünün hukuk devleti ilkesine dönük tahribatlarının araştırılması için genel görüşme talep etti.
 
Genel Kurul’a sunulan görüşme talebinin gerekçesinde, Türkiye’de kadın-kırım düzeyine yükselmiş kadına yönelik şiddetin önlenemez bir hal aldığı belirtildi. Gerekçede, “İstanbul Sözleşmesi kadınlara karşı şiddetle mücadelede en kapsamlı ve yeni sözleşmedir. Sözleşmeden tek taraflı çekilme kararı tüm kadın kazanımlarını ortadan kaldıracağı için milyonlarca kadın başta olmak üzere tüm toplumda ve kamuoyunda derin bir kaygı ile karşılanmıştır. Bilhassa Sözleşme’den çekilme kararının ardından erkek şiddetinin artacağına dair ortaya çıkan emareler, yapılan sosyal medya paylaşımları ve şiddeti destekleyen söylemler kadınların kaygılarını haklı kılmaktadır. Meselenin bir diğer önem arz eden yanı ise sözleşmeden çekilme yöntemidir. Uluslararası Sözleşmeler yürürlüğe giren ve normlar hiyerarşisinde yasalardan üst konuma sahip olan metinlerdir. Bu sözleşmelerden caymak tek taraflı bir irade beyanı ile mümkün değildir. Bunun için yasama organından onay alınması gerekmektedir. Bu açıdan İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi parlamenter iradenin yok sayılmasıdır. Parlamento yetkilerinin gaspının kadın kazanımlarına dönük olarak gerçekleştirilmiş olması kadına yönelik şiddetle mücadelede büyük bir zafiyete yol açacağı nettir” denildi.
 
HDP daha önce de İstanbul Sözleşmesi için genel görüşme talep etmişti. Oylamaya sunulan genel görüşme talebi AKP-MHP oylarıyla ikinci kez reddedildi.