İlk filozof kadınlardan Kretonlu Theano

  • 09:03 8 Şubat 2021
  • Portre
HABER MERKEZİ - Tarihte bilinen ilk filozof kadınlardan biri olan Krotonlu Theano, eşi Pythagoras’ın ölümünden sonra Pythagoras Okulu’nun başına geçerek kız çocuklara ders verir.
 
Krotonlu Theano, kimi kaynaklara göre Milattan Önce (M.Ö.) 600-550 yılları arasında, kimilerine göre ise 530-480 yılları arasında yaşadığı tahmin edilen Antik Çağın ilk kadın felsefecilerindendir. İyi bir matematikçi olan Theano, Pythagoras ile evlidir. Hakkında kesin bilgiler olmayan Theano’ya dair günümüze ulaşmış çok az kaynak bulunuyor. Bu kaynaklardan kimilerine göre Theano, Girit'ten geldi ve Pythonax'ın kızıyken, farklı bir görüşe göre ise Crotone'dan geldi ve Brontinus'un kızıdır.
 
Theano, yazı çalışmaları ile hem kendi hem de eşi Pythagoras’ın düşüncelerini kaleme alır.
 
Pythagoras öldürüldükten sonra dağılan tarikat üyelerini, tekrar bir araya getiren Theano, kızları Damo, Mya ve Arignote ile topluluğu tinsel yönden bir arada tutmaya çalışır. Bu dönemde Pythagorasçı öğreti, Yunanistan ve Mısır’a kadar yayılır.  Pythagoras Okulu’nun başına geçerek kız çocuklara ders verir.  
 
Matematik, geometri, doğa, felsefe bilimlerine, ahlak, sanat ve müziğe olan tutkusuyla bilinen Theano, bunların yanında reenkarnasyona inanan filozoflardan birisidir aynı zamanda. Bu inancı sebebiyle insan ruhunun erdemli ve doğru yaşaması gerektiğini savunur. Maddelerden daha çok ruhu ön planda tuttuğu için, ders verdiği okulda genellikle ahlak ve doğruluk üzerine çalışmalar yapmıştır.
 
Theano, “Altın Oran” teoremini ortaya atan isim olarak ifade edilse de bu belgelerle henüz kanıtlanabilmiş değil.