Şırnak Barosu: Kömür ocakları ekolojik tahribatlara yol açıyor

  • 13:40 3 Mayıs 2021
  • Ekoloji
 
ŞIRNAK - Şırnak Barosu, kentteki kömür ocaklarının yarattığı tahribata ilişkin yayınladığı raporda, kömür ocaklarına bağlı olarak Nêrduş Deresi başta olmak üzere birçok alanda ekolojik tahribatların meydana geldiğine dikkat çekti. 
 
Şırnak Barosu, kentteki kömür ocaklarının yarattığı tahribata ilişkin hazırladıkları raporu, sosyal medya üzerinden yayınladı. Raporda, 2021 yılının ilk günlerinden itibaren maden ocakları tarafından doğaya salınan kömür atıklarının Nêrdüş Deresi’ni kirletmesi ile görünürlük kazanan ekolojik problemlerin, bugün itibariyle tüm Şırnak kamuoyunu ilgilendiren kapsamlı sorunlara dönüştüğü kaydedildi.
 
Raporda, maden ocaklarından çıkarılan kömür atıklarının Nêrduş Deresi’ni kirlettiğine işaret edilerek, “Yerel ve ulusal basına konu olacak kadar kamuoyunda yer bulmaya başlandığı göz önünden kaçırılmamalıdır. Mevcut ekolojik problemin toplumun farklı kesimleri tarafından sahiplenilmesi, üzerinde ciddiyetle düşünülmesi gereken bir husustur. 1979 yılından günümüze kadar Şırnak maden ocaklarında kömür üretimi yapılmasına rağmen, kömür üretimi niçin bugün çevresel-ekolojik bir tahribata zemin hazırlamaktadır? Başka bir deyişle, 40 yıla aşkın bir süredir yaşadıkları coğrafyada kömür üretiminin yapılmasına tanıklık eden ya da bu üretim sürecinin bir parçası olan insanların bugün kömür üretiminden doğan ekolojik sorunlara karşı şiddetli tepkiler vermelerinin sebepleri nelerdir?” diye soruldu. 
 
‘İnsanlık gündelik ihtiyaçları karşılayamıyor’
 
Yürütülen saha çalışmasında Nêrduş Deresinde  akıtılan kömür suyunun çevreye olumsuz etkisine ise şu şekilde yer verildi: “Kömür İşletmeleri Ortaklığı’na bağlı kömür ocaklarının sebep olduğu Nerdüş Deresi'nin kirletilmesi sorununa yönelik Şırnak halkının verdiği ilk tepki, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılması gereken ‘atık suyun denetimi’ uygulamasının neden yapılmadığı hususundadır. Denetimsizliğin sadece atık su konusunda değil, maden ocaklarının sebep olduğu tüm ekolojik ve çevresel problemlerde temel çelişkilerden biri olduğu vurgulanmıştır. Nêrduş Deresi'nin kirletilmesi ise sadece bir derenin varlığı ile alakalı olmadığı vurgulanmıştır. Bu durum aynı zamanda dereye bağlanan kolların kuruması, dere suyu ile temas içinde olan bitki topluluklarının ve hayvan gruplarının zarar görmesi, kitlesel balık ölümleri, tüm arazilerin sulanmaması ve yine dere etrafında bağ bahçelerin, piknik alanların kuruması, dere etrafında bulunan ormanlık alanların tahribi, hava kirliliği ve nihayetinde dereden içme suyunu temin edemeyen insanların gündelik ihtiyaçlarını karşılayamamasına sebep olmaktadır.”