Binlerce yıllık yaraları kadınlar sarıyor

  • 09:04 5 Kasım 2021
  • Kadının Kaleminden
 
“Tank ve toplara karşı kalkan olan bedenler bugün  “Çok Eşlilik Derneği” ile toplumsal zihniyetle varlığını sürdürmeye çalışan zihniyete karşı direniyor. Rojava’da binlerce yıllık yaralar şimdilerde kadınların eliyle sarılıyor.” 
 
Leyla Ayaz 
 
Yerin yedi kat derinliklerine gömülen yaşam asırlarca kök saldı. Her çağda olduğu gibi bu çağda da kadınlar kendi elleriyle köklerini arıyor. 
 
Yaşamımıza kök salan kelimeler yüzyılların yaşanmışlıklarını dile getiriyor. Egemenlik, kölelik, zulüm, ölüm, karanlık.. Buna karşılık direniş, özgürlük, başkaldırı, aydınlık…  Bu kelimelerle dile gelen zihniyet hem yaşamın tümünü etkiliyor hem de toplumu şekillendiriyor. 
 
Toplumda herkesin rol ve misyonu bellidir ve buna göre hareket eder. Bu da toplumsal cinsiyet olarak karşımıza çıkıyor. İki cinse de yüklenen bu rol ve misyon insanların icadıdır ve asırlarca kimlik, din, dil, kültür, siyaset, ekonomi ve güvenliği etkiledi ve etkilemeye devam ediyor. Toplumsal cinsiyet kuşaklar boyu bazı değişimler gösterse de gerçek karakterini değiştirmedi. Toplumsal cinsiyet esası üzerine şekillenen yaşam derin yaralara neden olmuştur. Bin yıllık yaraların tecrübe ve gerçeklerle tedavi edilmesi gibi. Bunun somut örneği de Rojava. 
 
Kendi mirasından vazgeçmeyen 5 bin yıllık sistem Bölge’de değişik şekillerde etkisini gösterdi. Dönemin egemenleri Ortadoğu’da sistemlerini şekillendirmek için Suriye’de toplandı. Suriye iç savaşını kendileri için fırsata çevirip bölgeyi dizayn etmek istediler. 
 
Bölgedeki otorite boşluğunu bahane ederek DAİŞ’i buraya yerleştirdiler. Bu dizayn etme görevini DAİŞ’e verdiler. Bu görev vermekle bitmedi kendi varlıklarını sürdürmek için her türlü yardımlarını sürdürdüler.  
 
Binyıllardır burada toprağa gömülen hakikat DAİŞ’in yaptıkları ile bir kez daha ortaya çıktı. DAİŞ’e destek veren devletler, DAİŞ’i dünya için bir tehlike olarak gördüler.  Ancak bir tehlike olarak görseler de geçmişte ortak olduklarından  yaptıklarına göz yumdular.  
 
Bu ortaklık ve evrensel tehlike Rojava’daki başkaldırı ile ortaya çıktı. Özgürlük ateşine çevrilen kıvılcım büyüdü, karanlığı aydınlattı. Bu aydınlıkla sadece Kürtler değil, Arap, Türkmen, Ermeni, Çerkes, Süryaniler de aydınlandı. Asya, Avrupa ve Latin Amerika’dan onlarca halk enternasyonalist dayanışma ile özgürlük ateşi etrafında buluştu. 
 
Burada kadınların öncülüğünde her gün bir tarih yazıldı. Yeni tarihte kadınların bin yıllık tecrübesi de unutulmadı. Tank ve toplara kalkan olan bedenler kimlik bilinci ile devrimin beyni oldu. Yeni yaşamın sistemi bu esas üzerine inşa edildi. Burada hem kadınların geleceği hem de halkların geleceği için yaşam yeniden yeşerdi. 
 
Kadınlar tahribatlara neden olan toplumsal cinsiyete karşı cinsiyet eşitliğini esas aldı. Bu esas üzerinden erkek yasalara karşı toplumun vicdanına hizmet eden yasalar oluşturuldu. Bu kanunlar da erkek egemen sisteme karşı halklar arasında adil ve özgürlükçü bir anlayış geliştirdi. Yeni yaşam sistemi tüm halklara umut oldu.  
 
Ancak halklara umut olan bu sistem, egemenlerin de hedefi oldu.  Toplum, ulus, din ve kimlikler üzerinden büyük tahribatlar yaratan egemenler, kadınları stratejik hedef haline getirdi. Aile ve toplumun önünde tecavüz, şiddet ve katliamlar gerçekleştirerek korku yaymaya çalıştılar.  Bu, özellikle çetelerin işgali altında olan yerlerde devam ediyor. Her gün onlarca kadın kaçırılıyor, pazarlarda satılıyor ve katlediliyor. Her şeyi kendileri için meşru gören çeteler çok eşlilik ve çocuk evlilikleri meşrulaştırdı. Bu kadın ve çocukların bir kez daha kırımı demek. 
 
Bu zihniyet tüm dünyanın gözü önünde resmi olarak “Çok Eşlilik Derneği” kurdu.  Zihniyetini kamuoyunda açıkça dışa vurdu. Bu dünyaya da bir mesajdı.  Ezaz’da açılan bu dernek logosuna da etrafında 4 kadın olan bir erkeği  yerleştirdi. Dernek başkanlığına da bir kadın atandı. Toplumsal cinsiyet zihniyetini bu dernekle meşrulaştırıyor. Özgürlük çığlığı kulaklarında yankılanan kadınlar şimdi dört duvar arasına hapsedilmiş ve kölelik dayatılıyor. Bu dernekle kadın ve çocuklara karşı yapılanlar resmileştiriliyor. Bu dernek,  kadınların alınıp satıldığı bir kurum ve bu şekilde kadın ve çocuk ticaretinin önünü açıyorlar. 
 
Görüntü, şahit ya da belgelerle bölgede kadınlara karşı yapılan uygulamalar teşhir ediliyordu. Ancak şimdi bu dernek ile bazı şeyler daha görünür oldu. Fakat görmek isteyenlere… Bu dernek somut bir örnek.