HDP'den İçişleri Bakanlığı’nın kayyım raporuna tek tek yanıt

  • 18:15 24 Şubat 2021
  • Siyaset
ANKARA - HDP Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu, İçişleri Bakanlığı’nın kayyımları övmek üzere hazırladığı “Terörden Arındırılmış Belediyeler ve Hizmetleri” raporundaki suçlamalara tek tek yanıt verdi. Yanıtlarda, “Bakanlığı haklı çıkaracak ne bir mahkeme kararı ne de Sayıştay raporları var” denildi.
 
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu, kayyımları övme amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan “Terörden Arındırılmış Belediyeler ve Hizmetleri” adlı rapordaki suçlamalara tek tek karşı rapor hazırladı. Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu Eşsözcüleri Hediye Karaaslan ve Salim Kaplan’ın kamuoyuyla paylaştığı raporda, bakanlığın hazırladığı 22 ayrı suçlamaya tek tek yanıt verildi.
 
HDP’nin hazırladığı raporda İçişleri Bakanlığı’nın iddiaları ve yanıtları şöyle:
 
Yargı süreci devam ediyor
 
“YALAN 1: Terör iltisaklı nedeniyle görevlerine son verilen belediye çalışanlarının HDP’li Belediyelerde Görevlendirilmesi
 
Bakanlığın raporunda yer verdiği iddianın kaynağını Van’da yayın yapan yerel bir gazete oluşturmaktadır. Bakanlığın böylesi bir iddiayı sadece bu gazetenin yaptığı haberden alıntı yaparak belirtmesi, raporun gerçek bilgilerden uzak olduğunu bir kez daha göstermektedir. Raporda bahsi geçen kişilerin tamamı Van Büyükşehir Belediyesine kayyım atandıktan sonra açığa alınmış kişiler olup yargı süreçleri hala devam etmektedir. Bahsi geçen kişilerin belediyelerin iç işleyişlerine müdahalesi söz konusu olmadığı gibi böylesi bir davranışın partimiz tarafından kabul edilmeyeceği de son derece nettir.
 
Ayrıca iddiaya konu olan Yılmaz Berki, partimizin Tuşba Belediyesi eşbaşkanı olarak sandıktan seçilmiş olup mazbatası YSK tarafından gasp edilmiştir. Yılmaz Berki daha önce ise Van Büyükşehir Belediyesinde daire başkanı olarak görev yapmıştır.
 
Mahkeme kararı yok
 
YALAN 2: Belediyeye Ait Kamu Kaynakları İle Örgütün Finanse Edildiği İddiası
 
2016 yılında DBP’li ve 2019 yıllında da HDP’li belediyelere kayyım atanmasına gerekçe yapılan ve iktidar temsilcileri tarafından en çok kullanılan argümanlardan biri bu iddia olmuştur. Fakat söz konusu bu iddiaya dair ne Sayıştay raporlarına yansımış somut bir durum ne de bu iddiaya ilişkin verilmiş bir mahkeme kararı söz konusudur.
 
Liyakat esas alındı
 
YALAN 3: Değer Ailesi Yakınlarının Belediyelerde İşe Alımı
 
15 Temmuz 2016 sonrası ilan edilen OHAL ve çıkarılan KHK’ler ile birlikte yerel yönetimlerin yetki alanları daraltılmış, tüm işlemler valiliklere ve İçişleri Bakanlığına bağlanmıştır. İhalelerden, işe alımlara kadar tüm onay mercileri valilikler olmuştur. İşe alımlar da OHAL sonrasında yapılan kanun değişiklikleri ile güvenlik soruşturmasına bağlanmıştır. Güvenlik soruşturmalarını ise valilikler yürütmektedir. Yani belediye de alınacak herhangi bir işe alım öncelikle valiliğin onayından geçmektedir. Söz konusu işe alımlarda belediyelerimiz insanları din, dil, kimlik ve etnik köken ayrıştırmasına tabi tutmamıştır. Başvuruda bulunan kişiler iş yetkinliği ve liyakat esasına göre işe alınmıştır. Ayrıca Anayasa masumiyet karinesini olağanüstü durumlarda dahi sınırlandırılamayacak mutlak bir ilke olarak kabul etmiştir.
 
Dışlayıcı tutum
 
YALAN 4: Milli Bayramlara Kasıtlı Olarak Katılmama
 
Ulusal ve esmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği’nde; ulusal birliği pekiştirmek, bayramların anlam ve önemine uygun olarak coşku ile kutlanmasını sağlamak gibi erdemlerden bahsedilmektedir. Belediye eşbaşkanlarımızın o gün için bir programları mevcut ise eşbaşkan tarafından görevlendirme yapılarak düzenlenen etkinliklere katılım sağlanmıştır. Fakat HDP’yi siyaseten yok sayan ve görünürlüğünü ortadan kaldırmak isteyen devlet temsilcileri, belediye eşbaşkanlarımıza veya görevlendirilen kişilere yönelik, katıldıkları protokollerde dışlayıcı bir tutum takınmışlardır.
 
İnsani mülahazalar
 
YALAN 5: Yaşamını Yitiren Örgüt Üyelerinin Taziyesine Katılmak
 
Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2016/7026 E. Ve 2017/3341 K Sayılı kararında ''.... örgüt yöneticilerinin talimatı veya KCK sözleşmesi doğrultusunda gerçekleştirilen eylem ve faaliyetlerin siyasi parti çalışması olarak kabulü mümkün değil ise de; bir kısım il ve ilçelerde belediye başkanı veya BDP yöneticisi olan sanıkların siyasi parti faaliyeti olarak değerlendirilebilecek basın açıklamaları, Anayasa referandumunu boykot amacıyla miting düzenleme, BDP tarafından organize edilen iki dilli yaşam yürüyüşü ve basın açıklaması, Nevruz Bayramı kutlamaları, Kürt Dili Bayramı, Dünya Kadınlar Günü mitingi, BDP aday tanıtım mitingi, Dünya Barış Günü vesilesiyle miting, terör örgütü propagandasına dönüştürülmeyen insani mülahazalarla gerçekleştirilen taziye ziyaretleri, Van Festivali adıyla yapılan etkinlik gibi eylemlerin silahlı terör örgütü faaliyeti kapsamında kabul edilerek bu eylemlerin örgüt üyeliği suçundan suçun unsurları ve cezanın belirlenmesinde hükme esas alınması,...'' diyerek hükmü bozmuştur. Karara göre propaganda aracına dönüştürülmeyen insani mülahazalarla gerçekleştirilen taziye ziyaretlerinin örgüt faaliyeti kapsamında kabul edilerek bu eylemlerin örgüt üyeliği suçundan suçun unsurları ve cezanın belirlenmesinde hükme esas alınmasının hatalı olduğunu belirtmiştir.
 
YALAN 6: Cadde, sokak ve bulvarlara terör suçlularının adlarını verme uygulamaları
 
Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik Madde 24: “Belediyeler, sınırları içinde kalan sahayı, 5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre uygun sayıda mahalle veya meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evlerden oluşan bölgelere ayırır. Mahalle, sokak, cadde, bulvar, meydan ve benzeri yerlerin adları; Anayasanın temel ilkelerine, yürürlükteki mevzuata, genel ahlaka aykırı, ayrımcılığa ve bölücülüğe yol açabilecek nitelikte tespit edilemez…” şeklinde net olarak belirtmiştir.
 
Bakanlığın söz konusu iddiası, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisi aldığı bir kararla; Silvan yolu üzerinde bulunan caddenin İyaz bin Ganem olan ismini; halkın sağlığı, insan hakları, emeğin değeri ve barışa adanmış bir hayat süren, Doktor İlhan Diken ismi ile değiştirme kararına istinaden belirtilmiştir. İlhan Diken, bir dönem Tabipler Odası başkanlığı ve Diyarbakır Belediyesi başkan yardımcılığı yapmış ve kalp krizinden dolayı yaşamını yitirmiştir. Bu isim değişikliği iktidar eli ile terör suçlularının adı caddelere veriliyor olarak lanse ettirilmeye çalışmaktadır.
 
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
 
YALAN 7: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde;
 
* İmar planında Park ve Dini Tesis alanı olarak planlanan ve 5 adet cami inşası öngörülen araziler, meclis kararı alınarak plan değişikliğine tabi tutulmuş ve iptal edilmiştir.
 
Kentin belli bir bölümü imara açılmadan önce o bölüm ile ilgili kentsel planlama yapılmaktadır. İddia edilen Diyarbakır ili, Kayapınar ilçesindeki alanlar için de önceki dönemlerde belediye, ihtiyaca göre düzenleme yapmıştır. Bu planlamada eğitim alanları, yeşil alanlar, ibadet alanları ve yaşam alanları olarak planlanan bu bölgelerde ibadet alanları ayrıldığından, ibadet alanına ihtiyaç yoktur. İmar planı hazırlanırken, kentin sivil toplum kurumları ve yetkili mercilerle de görüşülmektedir. Kayapınar’da bu alandaki tüm ihtiyaçlar planlanarak yapılmıştır. Cami olarak inşa edilen alanlara dokunulmamış hatta ihtiyaçları karşılanmaya çalışılmıştır. Ayrıca Adnan Selçuk Mızraklı döneminde tüm ibadethanelerin (Cami, Cemevi ve Kiliseler) temizlik ve diğer ihtiyaçları karşılanmıştır. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Diyarbakır Şubesine, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından elektrik ve su için sunulan destek, kayyım döneminde kesilmiş ve DEDAŞ tarafından derneğin elektriği kesilmiştir.
 
* Geçici olarak görevden uzaklaştırılan 35 memur ve iş akdi askıya alınan 10 işçi olmak üzere toplam 45 kişi hukuka aykırı bir şekilde göreve başlatılmıştır. Öte yandan 3’ü şehit yakını olmak üzere hizmet alımı yoluyla istihdam edilmiş 70 personel işten çıkarılmıştır.
 
İlk kayyım atamasıyla birlikte Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde hiçbir mahkeme kararı olmadığı halde yüzlerce çalışanın gerekçesiz işine son verilmiş, çıkarılan KHK’ler ile birçok insan işinden edilmiştir. Bunlarla ilgili hiçbir adli tahkikat başlatılmamıştır. Hiçbir gerekçe gösterilmeden 45 kişinin iş akitleri hukuka aykırı bir şekilde askıya alınmıştır. 6 ay içerisinde bu kişiler hakkında işlemlerin başlatılması gerekirken, 2 yıllık süreçte savunmaları bile alınmamıştır. Hiçbir iddia ve soruşturma yapılmamıştır. Bu kişiler yeni yönetim tarafından hukuksuzluk giderilsin diye göreve başlatılmıştır. Açığa alınan 45 kişiye kurallar gereği maaşlarının üçte ikisi ödenmiş, SGK ücretleri ödenmiş ve bu kişiler tüm haklarından faydalanmıştır. Bu kişileri açığa alan kayyım kamu zararına neden olmuş ve belediyeyi zarara uğratmıştır. Bundan dolayı kayyım hakkında soruşturma açılması ve kamu zararının tahsisi gerçekleştirilmelidir.
 
Bankamatik işçileri çıkarıldı
 
70 personel kimliğine, ırkına ya da düşüncesine bakılmadan işten çıkarılmıştır. Bu kişilerin birçoğu bankamatik işçisi olarak çalışan kişilerdir ve bunların işe gelmediği belgelerle tespit edilmiştir. Bu tespit ve belgeler sonucunda hukuki yollara başvurarak işten çıkarmalar gerçekleştirilmiştir. Kayyım döneminde bırakılan borçlardan ve fazla istihdamdan dolayı seçilmiş yönetim bunu dengelemeye, haksız kazanç elde edenlere karşı performansa dayalı bir yönetim anlayışı izlemiştir. Bunun sonucunda ihtiyaç fazlası olan ve belediyeye gelmeyerek maaş alan kişiler hakkında çalışmalar yaparak iş feshine gitmiştir.
 
İşlevsiz yerler
 
* Kitap Kahveler ve Millet Kıraathanesi, rafları boşaltılarak kapatılmıştır.
 
Kapatıldığı belirtilen yerler zaten kayyım döneminde işlevsiz hale geldiğinden kayyım tarafından sadece propaganda amaçlı açık tutulmaktaydı. Seçilmiş yönetim tarafından hiçbir zaman olumlu çalışmalar göz ardı edilmemiş, kimin yaptığına bakılmaksızın devam ettirilmiştir.  Adnan Selçuk Mızraklı, kutlama mesajları veya çiçek yerine, kitap hediye edilmesini istemiştir. Bu kampanya sürecinde on bin civarında kitap bağışı alınmıştır. Bu bağışlarla birlikte yeni okuma merkezleri, çalışma merkezleri açılması için çalışmalar başlatılmıştır. Fakat kayyım atanması ile birlikte kitaplar Adnan Selçuk Mızraklı tarafından istenmesine rağmen kendisine verilmemiş ve bir depoya konulmuştur. Seçilmiş yönetim sabah 08:00 akşam 18:00 arası açık kalan bu yerlerin, tüm insanların faydalanabileceği ve 24 saat olarak çalışabilecek birimler olarak düzenlenmiştir. Bu alanlar, daha fazla mekanlar açılarak ve içerikleri daha da genişletilerek işlevli bir hale getirilmeyi çalışılmıştır.
 
Kayyım Atatürk resimlerini indirdi
 
* Talaytepe Spor Salonunda bulunan Atatürk Posteri, Türk Bayrağı ve Cumhurbaşkanı Posterleri indirilmiş ve tesis bakımsız bırakılmıştır.
 
Bahse konu olan Talaytepe Spor Salonunda değil, belediyenin tüm hizmet binaları ve çalışma alanlarından Atatürk posteri ve Türk bayrağını indirme olayı gerçekleştirilmemiştir. Talaytepe Spor Salonu ve diğer spor salonları kayyım döneminde bakımsızlıktan kapatılmıştır. Yeni dönemde tüm bu spor salonlarının bakımı ve yeniden açılması için çalışmalar başlatılmıştır. Bahse konu olanın aksine belediyeye kayyım atanmasının ardından, belediyenin tüm odalarından Atatürk resimleri kaldırılıp AKP Genel Başkanı Recep Tayip Erdoğan’ın fotoğrafı asılmıştır.
 
* Yardıma muhtaç yaşlılara yönelik evde bakım hizmetleri durdurulmuştur.
 
Yardıma muhtaç yaşlılara yönelik evde bakım hizmetlerinin durdurulması yalandan ibarettir. Halka hizmet veren belediyenin hiçbir birimi kapatılmadığı gibi kısa bir süre içerisinde daha fazla hizmet verebilsin diye kapasite artışına gidilmiştir. Yaşlı bakım birimleri, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde kayyım öncesi seçilmiş yönetim tarafından açılmıştır. Bu birimler üzerinden de ayrım gözetilmeksizin ihtiyaç sahiplerine ulaşılmıştır. Adnan Selçuk Mızraklı döneminde bu birimler işlevsiz bırakıldıkları durumdan çıkarılarak ihtiyaç sahiplerine ulaşılması amacıyla tekrar aktifleştirilmiştir. Öncelikle yaşlı ve yardıma muhtaç ailelerin tespiti için çalışmalar yapılmıştır.
 
Görevlendirilenler kapattı
 
* Önceki dönem görevlendirilen belediye başkan vekili tarafından vatandaşlarımızın hizmetine sunulan engelli bireylere yönelik eğitici, öğretici ve hobi amaçlı kurs ve etkinlikler durdurulmuş, tüm mesleki ve genel kurslar kapatılmıştır.
 
Kurslar ve hizmetler durdurulmadığı gibi bunların kapasiteleri arttırılmıştır. Bu birimin açılışı yine kayyım öncesi seçilmiş HDP yönetimi tarafından yapılmıştır. Kayyım sonrasında göreve gelen seçilmiş Belediye Eşbaşkanı Adnan Selçuk Mızraklı, seçim öncesi ve seçim sonrası engelli dernekleri ve STK’larla görüşerek engellilerin sorunlarının öncelikleri konusunda bilgi sahibi olmuş ve STK’lerle birlikte çalışmalarına başlamıştır. İlk olarak sosyal hizmetler bünyesinde engelli yurttaşlarımızla empati kurabilmek için; karanlık oda, sağır oda, engelli parkurlarından oluşan bir alan oluşturulmuştur. Kurs ve çalışmalar yine engelli yurttaşlarımızla görüşülerek yapılmaya başlanmıştır. 31 Mart Seçimleri ile birlikte HDP listelerinden engelli meclis üyemiz de büyükşehir belediyesi meclisine seçilmiştir. Meclis üyemiz ile birlikte ihtiyaca yönelik çalışmalar yapılmıştır. İddiadaki gibi kurslar kapatılmamış aksine kayyım döneminde yapılmayan ve engellenen çalışmalar tekrardan başlatılmıştır.
 
Mardin Büyükşehir Belediyesi
 
YALAN 8: Mardin Büyükşehir Belediyesinde;
 
* Hos¸ geldin Bebek, Taziye Ziyaretleri, Asker Ziyaretleri, Beyaz Tebrik, Yalnız Değilsiniz, Engelli Ziyaretleri, Topu Olmayan Okul Kalmasın Projesi, Okumak Sizden Kalem Defter Büyükşehirden, Çöl yak Hastalarına Gıda Kolisi Yardımı, Minik Eller Üşümesin Projesi, Sosyal Riski İnceleme Raporları, Gıda Yardımı, Kandil Günlerinde Çörek Dağıtımı, dini bayramlarda ve öncesinde aile ziyaretleri ve yardım çalışmaları, Süryani vatandaşlarımızın Paskalya ve Noel Bayramlarında ziyaret edilerek bayramlarının kutlanması, 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim gibi milli günlerde ilgili kurumlara ziyaret ve o gün ile ilgili programlar düzenleme gibi önemli projelerin hazırlanarak hayata geçirildiği Halkla I•lis¸kiler Birimi kapatılmış ve bu faaliyetlere son verilmiştir.
 
Çalışmaların yürütüldüğü Mardin Masa Biriminin hizmet binasının valiliğe ait olduğu gerekçesi ile kısa sürede boşaltılması ile ilgili valilik tarafından talimat verilmiş ve bunun üzerine bahse konu hizmet binası boşaltılmıştır. Bu işlem aslında verilen hizmetlerin durdurulduğu anlamına gelmediği gibi bu hizmetlerin durdurulması için HDP yönetimince alınan bir karar ya da talimat içeren bir yazı da yoktur.
 
* Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Şehit ve Gazi Yakınları Şube Müdürlüğü teşkilat semasından kaldırılmıştır.
 
Şehit ve Gazi Yakınları Şube Müdürlüğü teşkilat şemasından kaldırılması için HDP yönetimi tarafından encümen kararı alınmadığı gibi, yazılı ya da sözlü bir talimat da verilmemiştir.
 
* Kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimini desteklemek amacıyla kurulan Amber Kadın Dayanışma ve Kurs Merkezi ve Kurslara katılan kadınlar tarafından Mardin yöresinin yok olmaya yüz tutmuş¸ yöresel kıyafetlerinin üretildiği ve bu ürünlerin satışa sunulduğu Amber Sayra Mağazası 20.05.2019 tarihinde kapatılmıştır.
 
Bahse konu Amber Kadın Dayanışma ve Kursu, GAP idaresinin mali desteği ile yürütülen bir projeydi. Seçimlerden hemen sonra projenin süresi ve mali kaynakları tükendiği için GAP idaresi projeyi yürütemeyeceğini belirtmiş ve bu durumdan dolayı proje sona ermiştir. Bu projede üretilen, giysi ve diğer materyallerin satışı için  Artuklu ilçesinde açılan satış mağazası da seçimlerden önce kayyım yönetimi tarafından talan edilmiş, atıl duruma getirilmiştir. Ayrıca Amber Kadın Dayanışma ve Kurs Merkezi, kayyım döneminde; mevzuata aykırı bir şekilde, ruhsatı olmayan kaçak bir bina kiralanarak faaliyetini yürütmüştür. Bilahare Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanı Mehtap Bingül’ün ailesine ait bir bina olduğu belediye yönetimimiz tarafından tespit edildikten sonra, harcama yetkilisi Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanı Mehtap Bingül hakkında, harcama yetkilisi olarak, birinci derece yakını olan kişiden işyeri kiralamış olması nedeniyle soruşturma başlatılmış ve kira sözleşmesi yenilenmemiştir.
 
* Halkın Eğitim ve Öğretimine, Kültürel ve Sanatsal faaliyetlerine destek veren Bilgi Evi 11.06.2019 tarihinde kapatılmıştır.
 
HDP Yönetimi göreve geldiğinde, Mardin Artuklu ilçesinde bulunan yaklaşık 150 m2 bir alanda faaliyet gösteren Bilgi Evinde gerçekleştirilen faaliyetlerin; Gençlik Merkezi, Sanat Akademisi, Mardin Atölyesi gibi yerlerde verilmeye başlanması nedeniyle, atıl duruma geldiği ve kimsenin uğramadığı, hizmet almadığı bir yer haline getirilmiş ve kapatılmıştır.
 
* Kent AŞ’de görev yapan 10’u şehit ve gazi yakını olmak üzere toplam 172 personelin görevlerine son verilmiştir.
 
Mardin Büyükşehir Belediyesinin, kamu kurum ve kuruluşlarına, mal ve hizmet sağlayıcısı yüklenici firmalara, astronomik miktarlarda borç yüküne rağmen kayyım; Kadın Basketbol, Kadın Hentbol, Kadın Voleybol ve Erkek Futbol takımları olmak üzere tam dört tane takım kurmuş ve bu takımlara Mardin Büyükşehir Belediyesi bütçesinden aşağıda açıklamalara yer verildiği gibi ortalama aylık 1.200.000 TL aktarılmasını sağlamıştı.
 
172 değil 161 kişi
 
Mardin Büyükşehir Belediyesinin iştiraki olan KENT AŞ’ den seçimlerden sonra iş akdi fesih edilen kişilerin sayısının İçişleri Bakanlığının kitapçığında belirtildiği gibi 172 kişi değildir. İş akdi feshedilen kişi sayısı 161’dir. Bu 161 kişinin yarısından çoğu Mardin Belediye Sporun sporcuları, antrenörleri, masörleri ve malzemecilerinden oluşan personellerdi. Bu personellere yaklaşık ayda brüt 8 - 9 bin TL olmak üzere çeşitli maaşlar ödenmekteydi. Hiçbiri belediyede çalışmamaktaydı. Diğer işten çıkarılan personeller ise kayyım ve ekibi tarafından işe alınarak kimi Mardin’de bile ikamet etmeyen işe gelmediği için iş akitleri feshedilen personellerdir.
 
Yardım kolilerini evine götürdü!
 
Raporda 10 şehit ve gazi yakının işten çıkarıldığını, aynı İçişleri Bakanlığının Belediye yöneticileri hakkında vermiş olduğu soruşturma izin belgesinde ise 6 şehit yakını, 7 gazi yakını olmak üzere toplam 13 personelin olduğu gibi çelişkili bilgilerin olması aslında kayyım tarafından ileri sürülen iddiaların gerçek dışı olduğunu göstermektedir. Bahsi geçen kişilerden biri olan Ayşe Şimdi adlı personel 30/03/2019 günü işe alınmıştır.  Diğer bir şehit yakını Sabahat Gözal Caruş  adlı personel kendi isteği ile bir süre ücretsiz çalıştıktan sonra 05.04.2019  tarihinde işe alınmıştır. İşten çıkarıldığı iddia edilen bir diğer personel Şeyh Davut Gökoğlu, dört arkadaşı ile birlikte yardım kolilerini evlerine götürdüklerinin kamera kayıtları ile tespit edilmesi üzerine iş akitleri fesih edilmiştir. Mardin Büyükşehir Belediyesinde veya diğer belediyelerde düşüncelerinden ya da şehit yakını olmalarından dolayı işten çıkarılan kimse olmamıştır.
 
* Turistlerin en çok ziyaret ettiği tarihi yapılardan Kasımiye ve Zinciriye Medreselerinde yapılan çalışmalar durdurulmuştur.
 
Kasımiye ve Zinciriye Medreselerinin bulunduğu yerde belediyenin kayyım döneminde de sonrasında da herhangi bir faaliyeti bulunmamaktadır. Bir süre güvenlik görevlisi bulundurulmaya devam edilmiş; ancak emniyet müdürlüğünün özel güvenlik ruhsatı olmadığı gerekçesi ile cezai işlem uygulanacağını bildirmesi üzerine güvenlik görevlileri geri çekilmiştir. Ayrıca bahse konu yerler kültür varlıklarını koruma bölge kurulu müdürlüklerine bağlıdır.
 
Van
 
YALAN 9: Van Büyükşehir Belediyesinde;
 
* 3 Genel Sekreter Yardımcısı ve 18 daire başkanı görevlerinden alınmıştır. Ayrıca çalışma alanlarında uzmanlaşmış ve daha önceki dönemlerde de görev almış tecrübe sahibi 26 kişi idari kadrolardan alınmış 44 kişi de üstlendikleri değişik görevlerden farklı ilçe veya görevlere gönderilmiştir.
 
Sayıştay raporlarına konu olmuş rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, kamuoyunu zarara uğratma ile ilgili görev yeri değiştirilen genel sekreter yardımcıları ve 18 daire başkanları ile ilgili detaylar tüm kamuoyu ile paylaşılmıştır. Söz konusu isimlerin görev değişiklikleri bu tür gerekçeler iken olayı farklı bir biçimde yansıtılmasına karşın belediye başkanının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 18. Maddesi’nde büyükşehir belediye başkanına, belediye personeli atama yetkisini veren maddeyi hatırlatmak isteriz. Ayrıca söz konusu görev yeri değişiklikleri kayyım atanmasından bir hafta önce gerçekleşmiştir.
 
Mevzuatlara yanıt
 
* 6 sözleşmeli personel ile 1 danışmanı ilgili mevzuata aykırı şekilde güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmadan göreve başlamıştır.
 
15 Temmuz 2016’dan sonra kamuya alınacak personellerin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma işlemini valilik nezdinde oluşturulan komisyonca yapılacağı ilgili KHK ile belirtilmiştir. Bahse konu olan personeller güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması için Van Valiliğince kurulan komisyona yazılı olarak bildirilmiş olup, alınan personellere ilişkin herhangi olumsuz bir kaydın olmadığı tarafımıza yazılı olarak ulaştıktan sonra personellerin girişleri yapılmıştır. Personel özlük dosyasında ilgili evraklar mevcuttur. Ayrıca Anayasa Mahkemesi 2020 yılında kamu kurumlarına personel alımı yapılırken söz konusu güvenlik soruşturmasına gerek olmadığı kararı da Resmî Gazete’de yayınlamıştır.
 
Ayrıca bahsi geçen 7 personel 2016 yılında kayyım atanmadan önce belediyede görev yapan ve kayyım atandıktan sonra işten çıkarılan kişilerdir. Söz konusu 7 kişi işten çıkarıldıktan sonra hukuki süreç başlatmışlardır ve yargı kişilerin haklı olduğuna hükmedip işe geri dönmeleri gerektiği yönünde karar vermiştir.
 
* Evde sağlık ve hasta nakil hizmeti projesi kapsamında devam eden ve haftalık 40-50 vatandaşa düzenli olarak ulaştırılan faaliyet seçimden sonra neredeyse durdurulmuştur.
 
Bakanlığın raporunda bahsi geçen Evde Sağlık Hizmeti Projesi Bekir Kaya döneminde başlatılmış ve birinci kayyım döneminde durdurulmuştur. Yine bu proje kapsamında Türkiye’nin en donanımlı mobil sağlık aracı hizmete sunulmuş ve kırsal kesimlerde yaşayan halka hizmet verme amaçlanmıştır. 2016’da kayyım atanmasıyla birlikte söz konusu mobil sağlık aracı il sağlık müdürlüğüne devredilmiş ve atıl duruma düşürülmüştür.  31 Mart 2019 seçimlerinin ardından evde sağlık ve hasta nakil hizmeti projesi kapsamında haftalık 40-50 yurttaşa düzenli olarak ulaştırılan faaliyet devam ettirilmiştir. Belediyemiz tarafından sosyal yardımların ve hizmetlerin tamamı; kimlik, inanç ve benzeri hiçbir farklılığa bakılmadan yürütülmüştür.
 
Batman
 
YALAN 10: Batman Belediyesinde;
 
* Batman’da bulunan kadın atölyelerinde ve danışma merkezlerinde kadınların pasifize edildiği, çalışma ortamlarının önemsenmediği iddia edilse de bu iddiaların aksine Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne liyakatli bir kadın müdürün görevlendirildiği, ancak görevlendirilen personelin doğum iznine ayrılması nedeniyle bu müdürlüğe görev ve sorumluluk açısından en yakın başka bir müdürün vekaleten görevlendirildiği, nihayetinde doğum iznine ayrılan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürünün izin sonrası görevine başladığı, Toplamda 30 metrekare kapalı alanı olan Selis Kadın Danışma Merkezi adı altında kiralık bir yerde temel kamu hizmeti sunmanın imkansız olması nedeniyle, söz konusu hizmetin asıl görevli olan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde verilmesine karar verildiği ve zemin + 3 kattan oluşan yaklaşık 300 metrekarelik daha geniş ve fonksiyonel bir mekanda daha kaliteli bir hizmet sunumuna başlanıldığı tespit edilmiştir.
 
Batman Belediyesi Kadın Aile ve Hizmetleri Müdürlüğüne ilk olarak bir erkek müdür atanmış ancak kamuoyunun tepkisinden sonra bir kadın müdür atanmıştır. Selis Kadın Danışma Merkezi Bakanlığın iddia ettiği gibi 30 metrekare değil 180 metrekareden oluşan bir apartman dairesidir. Daire geçici olarak yani daha iyi bir yer bulunana kadar kiralanmıştır. Kaldı ki önceki dönem kayyımı tarafından kapatılan Selis Kadın Danışma Merkezinin müstakil bahçeli bir yeri vardı. Bu yer valiliğe tahsis edildi. HDP yönetimi zamanında bu yer mahkeme ara kararıyla belediyeye geri verilmesine karşın valilik tarafından boşaltılmamıştır. Tutulan yerin geri verilmesi süreci uzayınca böyle bir kiralama yoluna gidilmiştir. ‘Kamu hizmetinin yapılamayacağı bir yer’ denilmiş olmasına karşın Batman'ın en işlek merkezi yerinde emniyet adliye gibi kamu kurum kuruluşlarına yakın ve kadınların rahatlıkla ulaşabilecekleri bir rotasyonda açılmış bir yerdi. Güvenliği de belediye tarafından yürütülecekti. Ayrıca Selis Kadın Danışma Merkezi zaten Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde çalışmaktaydı. Ancak açılışı bir ay bile olmadan kayyım ataması sonrası uzun bir süre atıl bırakılmıştır. Yeni yer kadın ve aile destek merkezi olarak planlanmamasına rağmen içinde farklı birimlerin de olduğu bir yere evirtilmiştir. Selis Kadın Danışma Merkezinde görevli bulunan sosyolog park bahçelerde görevlendirilmiştir. Selis Kadın Danışma Merkezi faaliyetleri durdurulmuştur.
 
SİİRT
 
YALAN 11: Siirt Belediyesinde;
 
Siirt Belediyesi bünyesinde açılan  Berfin Kadın Danışmanlık Merkezinde kadın çalışanların görev yerlerinin değiştirildiği ve pasifize edildiği iddia edilse de kadına yönelik hizmetlerin Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde 1 kadın sosyolog, 1 rehberlik hocası ile yeterli sayıda personelin görevlendirilerek daha kapsamlı bir şekilde yürütülmeye başlandığı, ancak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren Kovid- 19 Salgını nedeniyle sosyal ve kültürel faaliyetlere geçici olarak ara verildiği, bu süre zarfında söz konusu merkezde görev yapan personelin, Siirt Belediyesinin ihtiyacı bulunan diğer birimlerine geçici olarak görevlendirildiği, normalleşme süreci ile birlikte kadın aile eğitiminin, meslek edindirme kurslarının (saz, gitar,  keman, ney, çini seramik sanatı, telkâri, dikiş nakış kursu vb.), aile danışmanlığı ve bireysel  danışmanlık hizmetinin,  kreş vb. faaliyetlerin planlandığı, kursiyer kayıtlarına başlandığı, binada daha sağlıklı bir ortamda hizmet vermek amacıyla dış bölümünde gerekli bakım ve onarım çalışmalarına devam edildiği tespit edilmiştir.
 
Merkezde çalışan farklı meslek gruplarındaki 6 kadının görev yerleri değiştirilmiştir. Berfin Kadın Danışmalık Merkezinde çalışan 1 psikolog beden işçisi olarak çalışmayı reddettiği için hakkında tutanak tutularak işine son verilmiştir. Yine merkezde görevli olarak çalışan 1 sosyolog,1 sosyal hizmet uzmanı ve kreş çalışanı kart dolum merkezinde veya beden işçisi olarak görevlendirilmişlerdir. Merkezin kadın koordinatörünün görevine kayyım atamasından sonra son verilmiştir. Eşbaşkan Berivan Helen Işık’la birlikte çalışan kadın sekreter de beden işçisi olarak görevlendirilmiştir. Siirt Belediyesi bünyesinden bulunan Berfin Kadın Danışmanlık Merkezine dair Bakanlığın kitapçığında ‘Covid- 19 Salgını nedeniyle sosyal ve kültürel faaliyetlere geçici olarak ara verildiği’ iddiası yer alsa da HDP döneminde merkez çalışmalarına salgın boyunca da gerek online gerek yüze yüze devam etmiştir. Kayyım atamasından sonra Berfin Kadın Danışmanlık Merkezinin faaliyetleri durdurulmuştur.
 
İlçe belediyeleri
 
YALAN 12: Erciş Belediyesinde
 
* Erciş bünyesinde faaliyet yürüten kadın yaşam merkezinin kapatıldığı iddia edilse de kadın yaşam merkezinin kadınların da yararlanabileceği engelli vatandaşlara hizmet veren Engelsiz Yaşam Merkezi ve Engelsiz Kafe durumuna getirildiği anlaşılmıştır.
 
Erciş Belediyesi bünyesinde açılan Kadın Yaşam Merkezi, kayyım atamasından sonra işlevsizleştirilmiştir. Kapatılmayıp sözde ‘açık’ tutulan kadın merkezleri zihniyet ve biçimi açısından değiştirildi. Asıl amacı kadın çalışmaları olması gerekirken bunun dışında bir merkeze evrilmiştir.  Bu merkezler kadına yönelik şiddetin her gün aratarak devam ettiği dönemde kadınların yeni bir yaşam kurması için mücadele araçlarıdır. Kadın merkezlerinin kapatılması veya işlevsizleştirilmesi, kadına yönelik şiddet alanında oluşturulan uygulamaların ulaşılamaz hale getirilmesi demektir. Yaşanan bu durum kadınlar açısından her geçen gün daha vahim bir hal almaktadır.
 
YALAN 13: Özalp Belediyesinde;
 
* Önceki dönem görev yapan belediye başkan vekili tarafından başlatılan camilerin temizliğine yönelik faaliyetler ile ihtiyaç duyulan malzemelerin karşılanması uygulanmasına HDP’li belediye yönetimi döneminde son verilmiştir.
 
Cami temizlik işleri belirtilen tarihlerde İŞKUR personelleri tarafından yapılan hizmetler kapsamındaydı. HDP yönetimi göreve başladıktan sonra personeller İŞKUR yönetimi tarafından geri çekildi. Yine aynı şekilde, kayyım döneminde Tuzla Belediyesi tarafından Kardeş Belediyecilik kapsamında Özalp Belediyesine tahsis edilen arazöz ve çöp sıkıştırma makineleri HDP yönetimi göreve başladıktan sonra geri alınmıştır.  Yaşan tüm bu olumsuzluklara rağmen ilçe merkezinde bulunan tüm cami ve okulların temizlik işlemleri aksatılmadan yerine getirilmiştir. Bunun yanı sıra cami bahçelerine ağaç dikimi yapılmış ve oturmak için banklar yerleştirilmiştir. Cami imamlarından gelen talepler de imkanlar dahilinde karşılanmıştır.
 
YALAN 14: Başkale Belediyesinde;
 
* Önceki dönemde hayata geçirilen Sürekli Eğitim Merkezinin faaliyetleri tamamen durdurulmuştur.
 
Belirtilen merkezin faaliyetleri, ilçe milli eğitim müdürlüğü ve belediye arasında imzalanan ortak protokol metni çerçevesinde yürütülmekteydi. HDP’li yönetimin göreve başlamasının ardından ilçe milli eğitim müdürlüğünün siyasi bir tavır takınması ve talep edilen eğitmen desteğini sunmaması sonucunda belirtilen merkezin faaliyetleri sürdürülemez hale gelmiştir.
 
* Önceki dönemde hayata geçirilen ve kadın emeği sonucu üretilen el sanatları ürünleri satış yerinin faaliyetleri tamamen durdurulmuş ve işlevsiz bırakılmıştır.
 
Bahse konu pazar, yapılan incelemeler sonucunda, hizmet yaptığı süre boyunca kayyım tarafından usulsüz ödemelere konu olmuştur. Belediyenin işletme ve iştirak şirketlerinin olmamasından kaynaklı, belirtilen pazar için ödeme yapılması usulsüz bir işlem olarak kayıtlara geçecekti. Fakat buna karşın pazarın faaliyetlerine devam etmesi usulüne uygun alternatif yöntemler için çalışmalar yapılmaktaydı.
 
* Sosyal yaşam merkezi olarak kullanılan ve kadınlara eğitim verilen bina da işlevsiz bırakılmış ve faaliyetlerine son verilmiştir.
 
Söz konusu bina kayyım döneminde işlevsiz bir hale getirilmiş ve depo olarak kullanılmaktaydı. Atıl durumda olan binanın halk yararına faaliyet yürütmesi için HDP’li yönetim tarafından çalışmalar yapılmaktaydı.
 
YALAN 15: Bismil Belediyesinde;
 
* Belediye Başkan Vekili döneminde başlatılmış olan vatandaşın sağlık kuruluşlarına ücretsiz ulaşımını sağlayan servisler kaldırılmış, gelen tepkiler üzerine tekrar başlatılmak zorunda kalınmıştır.
 
Söz konusu ücretsiz ulaşım, kayyım döneminde 5 araç ile belediyeye maliyeti aylık 59 bin TL olacak şekilde verilmekteydi. HDP’li yönetimin göreve başlamasının ardından 5 araç çalışmalarını sonlandırmıştır. Belediye eşbaşkanlarının araç sahipleri ile yaptığı görüşmede ‘Kaymakam tarafından arandık ve servis hizmetine son verin ki insanlar HDP yönetimine tepki göstersin ilk günlerden’ şeklinde beyanda bulunmuşlardır. Kaymakamın tehdidi ile söz konusu ulaşım durdurulmuştur. Daha sonra ise Adnan Selçuk Mızraklı’ya talep iletilmiş ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden tahsis edilen 2 otobüs envantere eklenerek ücretsiz ulaşıma başlamıştır.
 
YALAN 16: İkiköprü Belediyesinde;
 
* HDP’li belediye yönetimi döneminde belediyenin en temel görevleri arasında yer alan temizlik ve çöp toplama hizmeti dahi yapılmamıştır.
 
Söz konusu iddianın hiçbir gerçekliği veya dayanağı bulunmamaktadır. Bu iddiaya karşı Bakanlık tarafından somut bir belge sunulamadığı gibi herhangi bir müfettiş soruşturması da mevcut değildir. HDP’li belediye yönetimi görevde bulunduğu süre içerisinde temel hizmetleri aksatmadan yerine getirmiştir. Hatta belediye tarafından satın alınan 40 adet çöp konteynırı mahallere dağıtılmıştır.
 
YALAN 17: Kulp Belediyesinde;
 
* Önceki dönem görev yapan belediye başkan vekili döneminde yaşlı, engelli ve ağır hasta vatandaşlarımızın hizmetine sunulan 2 adet sosyal hizmet aracının ve anaokulu öğrencilerine ücretsiz hizmet veren 1 adet servis minibüsünün çalışmalarına son verilmiştir.
 
Bahse konu iddiada eğitim öğretim süresinin devam ettiği zaman aralığında servis çalışmasına devam etmiştir. Eğitim öğretim döneminin haziran ayında tatile girmesinden dolayı söz konusu minibüsün çalışmaları da öğrencilerin olmayışından kaynaklı durdurulmuştur. Eğitim öğretim dönemi başlamadan kayyım atandığı için söz konusu çalışma tamamen iptal edilmiş gibi bir algı yaratılmaya çalışılmaktadır. Ayrıca yaşlı, engelli ve ağır hastaların kullanımına tahsis edilen 2 adet araç ise yurttaşlarımızın talepleri doğrultusunda hizmet vermeye devam etmekteydi.
 
YALAN 18: Kızıltepe Belediyesinde;
 
* Park, taziye evi ve sosyal hizmet merkezi gibi yerleşim yerlerin isimleri terör örgütleriyle irtibatlı/iltisaklı kişilerin isimleriyle değiştirilmek amacıyla kararları alınmıştır.
 
Kızıltepe Belediye Meclisinin 2019 Temmuz ayının olağan toplantısında ele alınan gündem maddelerinden, parklara isim verilmesi başlıklı konulu madde oy çokluğuyla kabul edildi. Buna göre, isimleri değiştirilen Mehmet Sincar, Ubeydullah Eren, Şeyhdavut Yalçınkaya ve Leyla Qasim isimli parklara tekrar isimleri verildi. Mehmet Sincar, HEP Milletvekili ve 1993 yılında faili meçhul bir şekilde katledilmiştir. Ubeydullah Eren, 30 Ağustos 1993’te evinin önünde kimliği belirsiz kişilerce katledilmiştir. Şeyhdavut Yalçınkaya, DEP Kızıltepe İlçe Başkanı ve 1993’te faili meçhul bir şekilde katledilmiştir. Leyla Qasim, Kürt toplumsal ve siyasal hafızasının ve Kürt kadın mücadelesinin sembol isimlerinden biridir ve Saddam Hüseyin tarafından arkadaşları ile birlikte 12 Mayıs 1974’te idam edilmiştir.
 
* Önceki dönem görev yapan belediye başkan vekili tarafından açılmış olan kadın merkezleri HDP’li belediye yönetimi tarafından tasfiye edilerek atıl hale getirilmiş, binadaki malzemeler usulsüzce dağıtılarak kaybedilmiştir.
 
Söz konu kadın merkezinin HDP’li belediye döneminde atıl duruma getirildiği beyanı gerçeklikle bağdaşmayan bir ifadedir. Atıl durumda olan kadın merkezinin ismi meclis kararıyla Nuda Kadın Merkezi olarak değiştirilmiştir. Yukarıda iddia edildiği gibi malzemelerin usulsüzce dağıtıldığı bilgisi yine gerçek dışı bir ifadedir. Bu konuda belediye yönetimine çıkarılan bir zimmet veya soruşturma bulunmamaktadır.
 
YALAN 19: Savur Belediyesinde;
 
* Sözde değer ailesi olarak nitelendirilen aileler mensup 41 kişi sadece öldürülen bir terörist yakını olmaları gerekçesiyle belediye şirketlerine taşeron işçi olarak alınmıştır.
 
41 personel alımı, belediyenin ihtiyaçları ve yurttaşlara hizmet götürme noktasında herhangi bir eksiklik yaşanmaması için kanunların izin verdiği şekilde yapılmıştır. Yapılan alımların bir kısmı mahkeme kararıyla işe dönüşler olup geri kalanlar ise İŞKUR üzerinden ilana tabii tutularak Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı ilanıyla yapılmıştır. İşe alınan kişiler arasında bir ayrım yapılmaksızın liyakat esasına dayanarak bu alımlar gerçekleşmiştir. İşe alınanlara dair kişilerin listesine İŞKUR kayıtları üzerinden bakıldığında, alınan kişilerin bahsi geçen şekilde tek bir aileden olmadıkları, ilçede ikamet eden farklı ailelerden oldukları görülecektir.
 
YALAN 20: Hakkari Belediyesinde;
 
* Belediye başkan vekili döneminde oluşturulan kadın ve gençlik merkezi kapatılmıştır.
 
DBP’li yönetim tarafından Feqiye Teyran Kültür Merkezi olarak faaliyet gösteren kültür merkezinin ismi kayyım tarafından Rengi Hakkari olarak değiştirildi. İsmi değiştirilen kültür merkezi daha sonra valiliğe bağlanmıştır. 31 Mart sonrası valilik, belirtilen merkezin tüm materyallerini kurumdan çıkarıp atıl duruma getirmiştir. İçinin boşaltılması sonrası, gerekli çalışmalara başlanarak, kültür merkezinin tekrar Feqiye Teyran adıyla faaliyetlerine devam etmesi sağlanmıştır. Kültür merkezinde yapılmak istenen etkinlikler ise valilik tarafından engellenmiştir.
 
* İçişleri Bakanlığınca ödüle layık görülen çocuk oyun ve kültür merkezi personelinin çıkışları verilerek merkezin tüm faaliyetleri sonlandırılmıştır.
 
Kayyım döneminde Halk Eğitim Merkezinde, çocuk oyun parkında çalışmaları için 7 kadın çalışan belediye bünyesinde çalışmalara başlamıştır. Yapılan sözleşme gereği 7 personelin Mayıs 2019’da sözleşmeleri sona ermiştir. HDP’li yönetimin işçilerin işlerine devam etmesi yönündeki talebi valilik tarafından reddedilmiştir. Halk Eğitim Merkezi çalışanlarının sözleşmeleri valilik kararıyla yenilenmemiştir.  Ayrıca HDP’li yönetimin göreve başladığı günden itibaren, belediye personeli olan hiç kimse işten çıkarılmamıştır. İşçiler çıkarılmadığı gibi belirtilen merkezler faaliyetlerini sürdürmeye devam etmişlerdir. Eğitim öğretim döneminin sona erdiği gün çocuklarla bir araya gelinmiş ve çocuklara hediyeler dağıtılmıştır. Çocuklar için dışarıda yapılmak istenen etkinlikler yine valilik tarafından engellenmiştir.
 
* 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde dönemin belediye başkan vekili tarafından kentteki öğrencilerin sınavlara hazırlanması için açılan Prof. Dr. İlhan VARANK Sınavlara Hazırlık Merkezi kapatılmıştır.
 
Prof. Dr. İlhan VARANK Sınavlara Hazırlık Merkezi, milli eğitim merkezine bağlı olarak faaliyet yürüten bir merkezdir.  31 Mart 2019’da HDP’li yönetimin seçimi kazanmasının ardından, milli eğitim tarafından kapatılmıştır. Müdürlük ile yapılan görüşmelerde, HDP’li yönetimin görevde olduğu süre içerisinde etüt salonunu açmayacaklarını ve salonda bulunan eşyalarını da çıkaracaklarını bildirmişlerdir.
 
YALAN 21: Kayapınar Belediyesinde;
 
* 31 Mart Seçimlerinden önce her yıl binlerce öğrenciye hizmet veren 7 adet Bilgi Evi kapatılmıştır. 31 Mart Seçimlerinden önce her yıl binlerce engellimize hizmet veren Engelsiz Yaşam Merkezi kapatılmıştır.
 
Bahse konu olan 7 Adet prefabrik Bilgi Evi ve yine aynı şekilde prefabrik yapı olan 2 adet Engelsiz Yaşam Merkezinde hizmet verilen alanlardaki araç ve gereçler olsun diğer demirbaş eşyalar olsun hemen hemen hepsi talan edilmiş bir vaziyette olup yapılar tahrip edilmiştir. Göreve başladıktan sonra ilk iş olarak bu prefabrik yapıları tadilattan geçirerek belediyenin bütün sosyal/kültürel hizmet alanlarını kapsayacak şekilde kullanılır hale getirilmiştir. Bu tadilat sürecinde bazı çevreler tarafından söz konusu faaliyet yürüten kurumları kapatmışız izlenimi verilmeye çalışılmıştır. Fakat bu kurumlar faaliyet yürütmeye uygun hale getirilmek için tadilata alınmıştır.
 
YALAN 22: İpekyolu Belediyesinde;
 
* Bir önceki dönemde kırsal bölgedeki kız çocuklarının eğitime kazandırılması amacıyla verilen ücretsiz kurs ve eğitimler, HDP’li belediye yönetimi döneminde asgari seviyeye düşürülmüş, bazıları sonlandırılmış, Maya Kadın Yaşam Merkezi de kapatılmıştır.
 
İddiaya konu olan Maya Kadın Yaşam Merkezi kayyım döneminde tahrip edilmiş ve merkezin materyalleri çıkarılmıştır. Atıl duruma düşen merkez ile ilgili belediye meclisi ile ortaklaşa yürütülen çalışmalar sonucunda merkezin yeniden aktifleştirilmesi kararı alınmıştır. Belediye meclisinde karar altına alınan, merkezin tadilattan geçirilip yeniden açılmasına AKP grubu ret oyu vermiştir.”