'Çocuk yaşta çalıştırma'da artış Meclis gündeminde

  • 11:25 21 Nisan 2021
  • Siyaset
ANKARA - HDP Sözcüsü Ebru Günay, TÜİK’in yayınladığı “İstatistiklerle Çocuk” raporuna atıfta bulunarak Meclis'e verdiği araştırma önergesiyle çocuk yaşta çalıştırılmanın engellenmesini istedi. 
 
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Ebru Günay, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayınladığı 2020 yılı “İstatistiklerle Çocuk” raporu sonuçlarına dair istismarın bir boyutu olan çocuk yaşta çalıştırılmanın son bulması istemiyle Meclis Başkanlığı’na araştırma önergesi verdi. 
 
‘Ucuz iş gücü ve kayıt dışı çalıştırılıyorlar’
 
Önergede, çocuk üzerinde fiziksel, ruhsal ve toplumsal açıdan olumsuz etkiler bırakan çalıştırılmanın, ülkelerin içinde bulunduğu yapısal sorunlardan kaynaklandığına vurgu yapıldı. Çocuk yaşta çalıştırılanlarda artışın en önemli sebebinin yoksulluk olduğuna dikkat çekilen önergede, “Türkiye’de çocuk işçiliğinin artmasının bir diğer önemli nedeni ise işverenlerin ucuz iş gücü ve kayıt dışı çalıştırmak üzere çocuk işçileri tercih etmesidir. Çocuk işçiler, en çok tarım, sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinde çalıştırılmaktadırlar. Bunların dışında çocukların çalıştırıldığı diğer alanlar; madenler, küçük atölye ve işletmeler, tamirhaneler ve sokaklardır. Yıkılan köylerden ve şehirlerden metropollere göç etmek zorunda kalan Kürt ailelerinin çocukları da ailelerinin yaşadığı geçim sıkıntısını giderebilmek için tehlikeli ve ağır işlerde çalıştırılmaktadırlar” denildi.
 
‘Türkiye’de 2 milyonun üzerinde çocuk işçi var’
 
Birleşmiş Milletler’in (BM), 28 Temmuz 2019'da aldığı kararla 2021 yılını Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası Yılı ilan ettiğinin hatırlatıldığı önergede, ortaya çıkan verilerin çocuk yaşta çalıştırılmanın Türkiye’de giderek derinleştiği kaydedildi. Önergede, “TÜİK geçtiğimiz günlerde çocuk işçiliği konusunda bir araştırma yapmış ve ortaya çıkan verileri kamuoyu ile paylaşmıştır. Resmi olmayan rakamlara göre Türkiye’de 2 milyonun üzerinde çocuk işçi vardır. Bu çocukların yüzde 70’inden fazlası kayıt dışı bir şekilde çalıştırılmaktadırlar. Çocuk işçiliğinin engellenmesi için bir önlem alınmadığı gibi çocuklara giderek daha tehlikeli, güvencesiz ve kötü çalışma koşulları dayatılmakta ve dolayısıyla çocuk iş cinayetleri de artmaktadır” ifadeleri kullanıldı.
 
‘Çocuk işçiliğinin engellenmesi elzemdir’
 
Önergenin devamında şunlar yer aldı: “Çocukları kayıt dışı çalıştırmanın yanı sıra Türkiye’de yasal kılıf altında meşrulaştırılan çıraklık ve stajyerlik de ‘mesleki eğitim’ adıyla çocuk emeğini sömüren yaygın çalıştırma biçimleridir. Çıraklık ve stajyerlik yapan çocuklar, işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerinden ve sosyal güvenlik korumasından uzak bir biçimde çoğu zaman yetişkinlerle aynı iş yaptırılarak çalışmaya mecbur bırakılmaktadır. Çocuk işçiliğinin engellenmesi için çocuk işgücünü teşvik eden ve bunun altyapısını oluşturan etmenlerin belirlenmesi, kayıt dışı ve yasal olmayan bir şekilde çocuk işçi çalıştırmayı önlemeye yönelik tedbirlerin alınması, denetimlerin etkin bir şekilde yapılması ve ilgili mevzuatların yenilenmesi ve yürütülmesi gerekmektedir. Tüm bu nedenlerden hareketle giderek artan çocuk işçiliğinin engellenmesi için yapılabileceklerin tespiti ve çözümü amacıyla bir Meclis Araştırması açılması elzemdir."